Kontaktskjema - Kundehjelp-2016


Kontaktskjema benyttes ikke for
bestillinger gjort i vår nettbutikk!

Gjelder din henvendelse bestilling gjort via vår nettbutikk, ber vi deg vennligst benytte den epostadresse som er oppført på kvittering mottatt fra Paypal. Din epost sendes da direkte til den kundebehandler som ekspederte din bestilling.
 
Contact form is not valid for
orders made in our online store!
If your inquiry concerns an order made in our online store, please use the email address listed on the receipt received from Paypal. Your email will then be sent directly to our customer service who processed your order.

Kontakt kunstnerutstyr.no

Dette er ditt referansenummer og står på din kvittering mottatt enten fra Paypal eller direkte fra Kunstnerutstyr.no