Om kunstnerutstyr.no  Tilbake til kunstnerutstyr.no  
 

Litt om kunstnerutstyr.no og vår spennende historie.


Kunstnerutstyr ble etablert i 1982, og er i dag en av landets eldste og ledende leverandører av kunstnermateriell, og blant våre faste kunder kan vi vise til flere av våre mest kjente kunstnere.

Helt fra vår start har vi hatt egen produksjon av en rekke produkter hvor våre blindrammer og staffelier er spesielt etterspurte. Disse leveres i dag til en rekke kunstelskere og forhandlere her hjemme.

I produksjonen benyttes kun eget trevirke hvor vi selv står for tørkeprosessen, noe som også gjenspeiles i den høye kvaliteten.

I 1999 ble våre priser og kvalitet også verdsatt av forhandlere i Tyskland og de ble våre første forhandlere utenfor Norge.
Dette utviklet seg raskt videre og i dag eksporteres våre blindrammer og staffelier til en rekke land i Europa, og USA som er vårt største marked.

Etter mer enn 40 år i bransjen har vi opprettet kontakt med en rekke utenlandske leverandører, noe som igjen kommer våre norske kunder til gode.
I tett samarbeid med disse har vi valgt å forhandle deres produkter i Norge samtidig som vi leverer trevirke til deres produksjon.
Et samarbeid som gir oss en unik mulighet til å holde Norges laveste priser.

I tillegg til våre nettsider har vi et godt samarbeid med Kunstnerbutikken i Drammen hvor både private og forhandlere kan gjøre sine innkjøp til samme lave pris.

Landbruk og miljøvern

Våre egentilvirkede produkter er laget av førsteklasses trevirke, hovedsakelig furu og bøk hentet fra grenseområdene mellom Tsjekkia/Polen og Tsjekkia/Tyskland, hvor vi i 1990 underskrev en avtale om medvirkning til rydding av store skogsområder etter kommunismens fall.

Denne delen av vårt arbeid inngikk i prosjektet "Environmental alliances between Czech Republic, Poland and Saxony/Germany". Suksess ble oppnådd innen landbruk og miljøvern, hvor en stor del av arbeidet består av å gjenplante den skog som blir høstet.
Til slutt vil vi vise vår respekt og store takknemlighet til Tsjekkias tidligere president Václav Havel som gjorde vår historie mulig!

Havel var før sin presidentperiode kjent som en stor forfatter, dissident og samvittighetsfange. Han kjempet i alle år tappert mot kommunisme, og for frihet og menneskelig likeverd. Han ble fengslet en rekke ganger, hvor hans lengste periode varte i 4 år, 1979 til 1983.

Václav Havel var president i Tsjekkia i 2 perioder, 1989-1992 og 1993-2003. Født i Praha 05-10-1936 † 18-12-2011 etter lang tids sykdom.

Tilbake til kunstnerutstyr.no
Kunstnerutstyr.no

 

 

 

  Org.nr. 957135234 mva.
Postadr: Kunstnerutstyr.no, co/Engnes, Frydenhaugveien 19, 3041 Drammen.
Besøksadr: Bragerhagen 32, 3012 Drammen.