Om kunstnerutstyr.no

Kunstnerutstyr.no, stor nettbutikk. Norges laveste priser på en rekke produkter.

     

Om Kunstnerutstyr

Kunstnerutstyr ble etablert i 1982, og er i dag en av landets eldste og ledende leverandører av kunstnermateriell, og blant våre faste kunder kan vi vise til flere av våre mest kjente kunstnere.

Helt fra vår start har vi hatt produksjon av en rekke produkter hvor våre blindrammer og staffelier er spesielt etterspurte. Disse leveres til kunstelskere i Norge og flere europeiske land, samt USA som er vårt største marked.
I produksjonen benyttes kun eget trevirke hvor vi selv står for tørkeprosessen, noe som også gjenspeiles i den høye kvaliteten.


Etter snart 40 år i bransjen har vi opprettet kontakt med en rekke utenlandske leverandører, og i tett samarbeid med disse har vi valgt å forhandle deres produkter i Norge samtidig som vi leverer trevirke til deres produksjon. Et samarbeid som gjør at vi kan holde Norges laveste priser.

I tillegg til våre nettsider har vi et godt samarbeid med Kunstnerbutikken i Drammen hvor både private og forhandlere kan gjøre sine innkjøp til samme lave pris.
 

Landbruk og miljøvern

Våre egentilvirkede produkter er laget av førsteklasses trevirke, hovedsakelig furu og bøk hentet fra grenseområdene mellom Tsjekkia/Polen og Tsjekkia/Tyskland, hvor vi i 1990 underskrev en avtale om medvirkning til rydding av store skogsområder etter kommunismens fall.

Denne delen av prosjektet inngår i prosjektet "Environmental alliances between Czech Republic, Poland and Saxony/Germany". Suksess ble oppnådd innen landbruk og miljøvern, hvor en stor del av arbeidet består av å
gjenplante den skog som blir høstet.
 
     
Kunstnerutstyr.no